ردیف کار

به نام خدا

ردیف کار

ردیف کارها به منظور کشت گیاهان زراعی در فواصل معیّن بین خطوط کشت و فواصلی یکسان بین بوته ها بر روی خطوط کشت ساخته شده اند.

دستگاه ردیف کن (ریک)

عمل اصلی شانه ها (ریک ها) بلند کردن، ردیف کردن علوفه های درو شده و تبدیل آن به نواری شل و پف کرده، که برگهای آن داخل نوار قرار گرفته و از تابش آفتاب محافظت می شود، این عمل باعث می شود تا برگها رنگ سبز تازه خود را حفظ کنند و ساقه ها در مجاورت هوا قرار گرفته و به طور یکنواخت خشک شوند.

/ 0 نظر / 15 بازدید